Trosbekännelsen (Shahada)


Genom att uttala trosbekännelsen träder man in i Islam. Trosbekännelsen lyder:

Jag viitnar att det inte finns någon gud utom Gud.
Ash-hadu an la ilaha illa Allah
أشهد أن لا إله إلا الله

och att Muhamamad är Hans Sändebud.
wa ash-hadu anna Muhamamdan Rasul Allah
وأشهد أن محمدا رسول الله

Vad medför trosbekännelsen?

Trosbekännelsen medför i detta livet:

   att man betraktas som muslim

   att man åtnjuter en muslims rättigheter

   att man är ålagd de skydligheter man enligt Shari`a har gentemot Allah och gentemot andra människor

Trosbekännelsen medför i livet efter detta:

  att Allah – om Han vill – förlåter ens synder och låter en träda in i Paradadiset

De rättigheter en muslim har enligt Shari`a är följande:

   att ens liv och egendom är skyddade

   att kan ta emot zakat om man är fattig

   att man kan ärva från andra muslimer enligt Shari`a

   att man (som man) kan gifta sig med muslimska kvinnor

  att man att man blir begravd som muslim

Skydligheter gentemot Allah:

   att tro på det Budskap Hna förmedlad genom Profeten Muhammad (fred och välsigelser vare med honom)

   att följa Hans befallningar och avstå från det Han förbjudit

  att visa kärled och vördnad för Profeten Muhammad (fred och välsigelser vare med honom) och följa hans exempalriska föredöme (Sunna)

Skyldigheter gentemot andra människor:

   att respektera deras liv, egendom och ära


Advertisements

Bismillah Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: